Fotowoltaika

Systemy fotowoltaiczne (PV – photovoltaics) przetwarzają promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska. W obecnej dobie postępu i rozwoju techniki cała ludzkość pracuje nad unowocześnieniem wydobycia energii z różnych nowych źródeł, które obniżą koszty z jej korzystania jak też polepszą jakość naszego życia i nie zanieczyszczą atmosfery.

Najbardziej ekologiczny rodzaj energii, którą możemy wykorzystać tak dzisiaj jak i w przyszłości pochodzi ze słońca. Ilość tej energii w postaci światła i ciepła dostarczonej na ziemię wynosi 1,5 x 1018KWh rocznie. Np. w 2006 roku ludzkość zużyła energię w ilości 1,0x1014KWh, a ilość energii padającej na ziemię jest 15000 razy większa, więc możemy ją absorbować jeszcze w innych urządzeniach zmieniających energię na potrzeby ludzkości. Przykładowo, to wykorzystanie może dotyczyć paneli fotowoltaicznych jak i solarnych membran, które przetwarzają energię bez ubocznych szkodliwych produktów, tzn. nie emitują dwutlenku węgla (CO₂), nie ma też odpadów radioaktywnych.

Promieniowanie słoneczne przetworzone na powierzchni 400x400km poprzez panele fotowoltaiczne, dostarczyłoby energię elektryczną na poziomie potrzeb niemal całego świata.

Największe promieniowanie słoneczne w Centralnej Europie uzyskamy kierując panele w kierunku południowym o nachyleniu 30°. Wobec tego montaż paneli przy tym nachyleniu  w kierunku południowo zachodnim dałby rocznie około 95% maksymalnego poziomu.

Poziom promieniowania słonecznego Polski pokazuje poniższa mapa.

Ważną kwestią jest zapewnienie instalacji fotowoltaicznej maksymalnej efektywności, w związku z tym należy bardzo szczegółowo ustalić sposoby montażu i dobrać elementy składowe.

Elementy instalacji muszą współgrać odpowiednio z daną inwestycją, a także z indywidualnymi warunkami. Należy także dobrać rozmiar i rodzaj paneli jak i ułożenie, które musi być jak najbardziej wystawione na działanie promieni słonecznych fotowoltaicznych.

Rodzaje instalacji, które w obecnym etapie są rozróżniane to:

- instalacje podpięte do się sieci (on-grid)

- Instalacje niezależne, często zwane wyspowymi (off-grid)

Pierwszy rodzaj instalacji on-grid:

Ten rodzaj instalacji energię przetworzoną dostarcza bezpośrednio dla użytkownika, a nadwyżkę do sieci energetycznej. Wielkość tej instalacji zależy od miejsca zamontowania ( dach, fasada budynku) czy też możliwości finansowych oraz przepisów lokalnych.

Większość instalacji prosumenckich ( do 50kWp) podłączonych do sieci ma wydajność od 1 do 10 KW. Oczywiście dach spadzisty potrzebuje ok 6 m² dla osiągnięcia 1kWp, jeżeli chcemy osiągnąć 10kWp potrzeba będzie ok. 60m² w zależności  od typu użytych paneli. Dla podłączenia instalacji do sieci dodatkowo potrzebny jest specjalistyczny sprzęt taki jak: inwertery, moduły wyłączające instalacje i zabezpieczające niesprawności sieci, a także licznik energii  dostarczonej do sieci publicznej. Produkty te muszą mieć odpowiednią jakość, a wówczas osiągniemy odpowiednią wydajność instlacji.

Drugi rodzaj instalacji off-grid:

Instalacja off-grid potrafi pobierać i oddawać energię do sieci energetycznej przy jednoczesnej optymalizacji zużycia, pobierając w pierwszej kolejności energię z akumulatorów. Może także działać niezależnie od sieci energetycznej. Energia przez nią wytworzona jest magazynowana w akumulatorach i bezpośrednio poprzez inwerter zasila urządzenia elektryczne. Takie instalacje mogą się świetnie sprawdzać w małych daczach, schroniskach i prywatnych domkach osiedlowych, tam gdzie  podłączenie do sieci jest niemożliwe.

Wykorzystanie takiej instalacji wymaga pewnych obliczeń jak: 

- całkowita moc zainstalowanych urządzeń

- czas konieczny do  ich zasilania podczas braku promieniowania słonecznego

- czas pełnego cyklu naładowania akumulatorów

Trzeba zwrócić także uwagę, że taka instalacja jest o wiele droższa ze względu na koszt akumulatorów oraz inwertera wyspowego, których ilość jest zależna od potrzeb danej jednostki.

Powyższe czynniki pozwolą nam oszacować ilość modułów fotowoltaicznych oraz parametry koniecznej elektroniki do zainstalowania.

Główne zalety fotowoltaiki:

- PV to energia, której żródło jest darmowe,

- instalcje PV są bezpieczne, pod waruniem wykonania przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia,

- instalacje PV mogą być poddane recyklingowi,

- nie generują hałasu oraz gazów cieplarnianych,

- mogą być montowane na każdy rodzaj budynku,

- nie wymagają pracochłonnego i kosztownego serwisu,

- dostarczają elektryczność w miejsca trudnodosepne dla sieci energetycznej,

- mogą być zintegrowane z budynkiem (BIPV),

- PV nieustannie podnosi bezpieczeństwo energetyczne,

- instalacje PV są coraz bardziej opłacalne w coraz bliższej perspektywie podwyżek cen energii.

 

 

Wszystkie niezbędne obliczenia i projekt są wykonywane  w naszej firmie

 

Kontakt

Netotech

Telefony

  • 022 353-55-81
  • 505-727-778

e'mail : biuro@netotech.pl

Zapraszamy na promocje do naszego sklepu sklep.netotech.pl